+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
избъ̀рша [ ]
= избъ̀рсвам гл.
1. wipe (clean/dry), dry; (с кърпа) mop up; (нещо много мокро) sop up; (под, борд) swab; (с гъба) sponge (up); ~ праха от стола dust the chair; ~ ръцете си wipe o.’s hands (clean); ~ челото си mop o.’s brow;
2. (черна дъска и пр.) erase; wipe clean; (изличавам) rub out, erase;

~ се wipe o.’s face/hands, etc.