+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
зрѝтелен [ ]
прил., -на, -но, -ни visual; visional; optic(al); ocular; вън от ~ното поле out of sight; вътре в ~ното поле within sight; ~ен нерв анат. optic nerve; ~ен образ visual image; ~на измама опт. optical illusion; ~на памет visual memory; ~на представа visualization; visual presentation; ~но възприятие ocular/visual perception; ~но поле field of vision; отлична ~на памет camera eye.