+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
злоупотребя̀ [ ]
= злоупотребя̀вам гл. abuse, misuse; make improper use of; take advantage of; (средства) misappropriate; defalcate; (с времето, добрината на някого) encroach on; ~ с гостоприемството на някого trespass on s.o.’s hospitality; (гостувам твърде дълго) outstay o.’s welcome; ~ с добрината на някого take advantage of s.o.’s good nature; ~ с доверието на някого break faith with s.o., abuse s.o.’s confidence; ~ с привилегия stretch a privilege; ~ с пълномощията си abuse o.’s power.