+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
звън [ ]
м., само ед. ring(ing), peal; (на дребни монети) jingle, jingling, clink, clinking; (на голяма камбана, наковалня и пр.) clang, dong; bong; (черковен) chime; (погребален) toll(ing) knell; (на шпори, чаши) jingle, jingling, clink(ing), tinkle, tinkling; ~ на камбани sound of bells; ~ на чаши clink/chink of glasses.