+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
зву̀чен [ ]
прил., -на, -но, -ни melodious, resonant, sonorous, canorous; (за глас и пр.) rich, deep-toned, full-toned, rotund, orotund; (с чист тон) clear-toned; (отчетлив) clear, ringing; (звънлив) resonant, (за муз. инструмент) fine-toned; ~ен смях clear-ringing laugh; ~ен (често безсмислен) стих jingle; ~на съгласна език. voiced consonant, media.