+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
заса̀да [ ]
ж., -и 1. ambush, ambuscade; лежа в ~а lie in ambush/wait; от ~ from an ambush, from behind; правя/устройвам ~а (на) make/lay an ambush (for), lay wait (for), ambush (s.o.), ambuscade (s.o.), waylay (s.o.);
2. (при футбол, хокей) off-side; отбелязвам/свиря ~а на някого call s.o. off-side; съм/минавам в ~а be/run off-side.