+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
закълна̀ [ ]
= заклѐвам гл.
1. (свидетел, член) swear in, administer the oath to (s.o.), put (s.o.) on oath; (служебно) attest; ~ някого да пази тайна swear s.o. to secrecy;
2. (умолявам) conjure, beseech, entreat;

~ се swear (в by), take an oath (в on), vow; ~ се във вярност някому swear/vow fidelity to s.o.; ~ се да отмъстя swear revenge; ~ се, че I will take my oath that; мисля, че е така, но не бих могъл да се закълна I believe that’s true but I can’t swear to it.