+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
задължѝтелен [ ]
прил., -на, -но, -ни compulsory, obligatory, амер. mandatory, statutory; ~на военна служба conscription; ~на програма спорт. (кънки) compulsory figures; ~ни отчети statutory returns; ~ни отчисления statutory deductions; ~ни пасиви eligible liabilities; ~ни резерви cash ratio; ~но образование compulsory education; ~но съдебно разпореждане mandatory injunction; (за разпоредба, решение) binding (за on); това правило е ~но this rule is binding/разг. a must.