+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
за̀ден [ ]
прил., -на, -но, -ни back; tail (attr.), мор. stern (attr.); (за крак, колело) hind; (за военни части, редици, за части на машина, колело) rear; (за части на тялото) posterior; влизам през ~ната врата (и прен.) enter by the back door; давам ~ен ход move backwards, (за кола) back (a car), shift into reverse, go into reverse, (за самолет) reverse the engine, (за воден съд) go astern; ~ен вход back/rear entrance; ~ен двор back yard; ~ен джоб (на панталони) hip-pocket; ~ен капак (на камион, каруца) tail-board; ~ен край (на колона) tail-end; ~ен прозорец (на кола) rear window; ~ен ход техн. backward movement, reversal, reverse; ~на кабина (на параход) after cabin; ~на скорост reverse gear/speed; ~на част на автомобил hind part, back end, (вътре в колата) tonneau; ~ни крака hind legs; ~ни светлини (на кола) tail-lights, rear lights; (на параход) stern-light; ~ни улици lanes and alleys; ~ни части (на животно) hind quarters, rump, (на човек) posterior(s), behind, разг. bottom; амер., разг. fanny; ~но колело rear wheel; издигам се на ~ните си крака (за кон) rear up; на ~ен план in the background; най-~ен rearmost, backmost, hindmost; сядам в ~ната част (на колата) take a back seat, sit in the back of the car; • без ~ни мисли without ulterior motive, undesigning; в думите му имаше ~на мисъл there was something/a purpose behind his words; ~ни мисли ulterior motives, hidden agenda; прилагам (наредба и пр.) със ~на дата backdate, antedate.