+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
заво̀й [ ]
м., -и, (два) заво̀я 1. turn, bend, curve; wind up, winding; (на река, път) elbow; вземам труден ~й авт. negotiate a curve; (на река) meanders; много остър ~й hair-pin bend; на всеки ~й at every turn; остър ~й sharp turn, traverse; открит ~й flat curve; правя десен ~й (за параход, кола и пр.) make/take a turn to the right; правя ~й make/take a turn/sweep, (за река, път) turn, bend, curve, wind, elbow;
2. прен. turn; change, turning-point; landmark; пълен ~й в политиката complete change of front/policy.