+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
жлеб [ ]
м., -ове, (два) жлѐба техн. groove, channel, riffle; (нарез на дърво) grain; (на железен предмет) fuller; (на шлюзна врата) coulisse; (на глава на винт) fillister; (правоъгълен изрез при сглобяване) rabbet; (полукръгъл) gouge; (декоративен ­ на колона) архит. flute; (междинно пространство) fillet.