+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
жѐртва [ ]
ж., -и 1. (жертвоприношение) sacrifice, victim, offering, oblation; изкупителна ~а scapegoat, stooge; принасям в ~а offer as a sacrifice (на to), sacrifice;
2. (пострадало лице) victim; мн. casualties, toll; (плячка) prey, quarry; (който лесно се подвежда и т. н.) easy/soft mark, разг. амер. easy meat; fall guy; sl. sucker, mug, gull; (потърпевш) sufferer; аз съм ~ата шег. I am the victim; вземам ~и claim victims; винаги децата са ~а (при развод и пр.) it is always the children who suffer; всички сме ~а на навика we are all creatures of habit; давам много ~и suffer heavy losses; ~а съм на be a prey to, be a victim of; ~а съм на порок be steeped (to the lips) in vice; ~и на автомобилни злополуки road toll; имаше много ~и many lives were lost, there was a great loss of life, there were many casualties; катастрофата взе много ~и the accident resulted in a great loss of life, the accident took a great toll of human life; спечелвам битка с цената на големи ~и win a battle at a great sacrifice of life; ставам ~а на (умирам) die/fall a victim to, (пострадвам) fall a prey/victim to, (на навик, чувства) give out to;
3. (понасяне на лишения) sacrifice.