+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ех [ ]
междум. (възторг) oh! ~ да можех да живея като тебе! oh, if only I could live like you! (примирение) well; ~ и ти! you are a one! you’re a fine person, you are! ~, че работа! ~, че бели! oh, dear, what a thing! ~, че хубаво прекарахме! oh, what a fine time we had! (тъга) ah! ah me! oh dear! alas; (копнеж) oh! ~, що да правя! well, what can I do! (досада) oh, dear!