+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ефѐкт [ ]
м., -и, (два) ефѐкта 1. effect, impression, impact; произведе добър ~ it had a good effect;
2. само мн. effects; звукови/светлинни/сценични ~и sound/lighting/stage effects; специални ~и кино. special effects; разг. FX;
3. (резултат, въздействие) effect, result, work; давам обратен ~ give the opposite result; какъв ~ ще има? what will be the effect of it? няма да има ~ it won’t work; оставам без ~ (за реч, опит и пр.) fall flat; проверка на ~а рекл. impact testing.