+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ета̀п [ ]
м., -и, (два) ета̀па 1. (място за спиране) stage;
2. спорт. lap, leg;
3. прен. (степен в развитие) stage; в началния си ~ in its initial stage; на ~и by stages; на този ~ на at this stage of;
4. (от пътуване, обикн. по въздуха) leg.