+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
елемѐнт [ ]
м., -и, (два) елемѐнта 1. хим., физ. element; Периодична таблица на ~ите (на Менделеев) periodic table of elements;
2. (съставна част) element, component, unit, member; крепежен ~ raker; носещ ~ carrier, supporting member; свързващ ~ linking member, tie element; стандартен ~ unified element; строителни ~и (structural) elements; стружкочупещ ~ torque-chipper; съставни ~и ingredients; composite parts; фабричен (строителен) ~ prefab;
3. прен. element, strain; хумористични ~и flashes of humour;
4. (индивид) character, person; престъпни ~и criminals; съмнителен ~ suspicious character; само мн. (представители на дадена среда) elements, section;
5. (отделен съд за добиване на галванически ток) element; батерия от три ~а battery of three elements;
6. ел. cell; чувствителен ~ sensing element, sensor.