+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
екземпля̀р [ ]
м., -и, (два) екземпля̀ра 1. (на книга, гравюра) copy; архивен ~ file copy; безплатен ~ complimentary copy; в два ~а in duplicate; втори ~ (на ръкопис) duplicate, (на пишеща машина) carbon copy; в четири ~а in quadruplicate; контролен ~ check copy; сигнален ~ advance copy; трети ~ triplicate;
2. (отделен представител) specimen, representative;
3. (за човек) specimen, queer fish, rum character; sl. gink; той е рядък ~ he is quite a character.