+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ѐдър [ ]
прил., -ра, -ро, -ри 1. (обратно наситен”) (за пясък) coarse; (за брашно) regular; (за плетка) heavy; (за капки дъжд) large, heavy; (за шев) long; полигр. (за шрифт) heavy-faced; (за букви) large;
2. (обратно надребен”) big, large; (за човек) big, heavy, heavily built, stout, burly, massy; (за глава, лице) massive; (за черти) massive; (за гора) heavy-timbered; ~ър дивеч big game; ~ър добитък cattle, neat; ~ър план кино. close-up; на ~ри шарки with a large pattern;
3. (голям, крупен) large-scale (attr.), big; ~ра буржоазия upper middle class, bourgeoisie; ~рият капитал big business; ~ър търговец wholesale dealer, wholesaler; • в ~ри черти broadly speaking, in broad terms; ~ра шарка мед. small pox, variola; ~ри пари large notes; амер. big bills; ~ри приказки bounce, big talk; имам само ~ри пари I have no small change; нахвърлям в ~ри щрихи sketch out.