+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
единѝца [ ]
ж., -и 1. (цифрата 1) one;
2. мат. unit, unity; ~а мярка unit of measurement, measure, module; ~а мярка за пространство и т. н. unit of area etc.; ~а мярка за самоиндукция ел. quadrant; равно на ~а is unity; редица на ~ите units column;
3. (определена величина) unit; ~а за информация инф. information bit; ~а работа на работник на час man-hour;
4. (особена част) unit; лексикална/граматична ~а език. lexical/grammatical item;
5. само мн. (отделни личности) individuals; only a few; isolated cases;
6. (бележка) bad (mark); (реалност) entity.