Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  гл. pull, tug, draw (за by); pull (at); (нещо тежко) haul, lug; (влача) drag; (отмествам) pull back/aside, move, draw away; ~ някого за ръкава pull/tug at s.o.’s sleeve; той дърпаше края на мустаците си he pulled at his moustache; тя дърпаше детето за ръка she was pulling/dragging the child by the hand;

  ~ се 1. draw back/aside, pull back; recoil, start; (за кон) shy (at), (назад, настрана) jib; кон и пр., който се дърпа jib(ber);
  2. прен., разг. set o.s. against, demur; champ the bit; stand aloof, not hear of; ~ се от отговорност flinch from o.’s duty; той се дърпа от такава работа he won’t hear of such a job; • ~ конците прен. pull the wires; push buttons; дърпат го навсякъде he is in great demand.