+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дъ̀лъг [ ]
прил., -га, -го, -ги 1. long; бегач на ~ги разстояния спорт. long-distance runner; ~га брада long/flowing beard; ~га рокля evening dress, ankle-length dress; ~ги гащи long-johns; амер. drawers; ~ги (до земята) пердета full-length curtains; ~ги чорапи stockings, (мъжки) knee-length socks; ~ъг скок спорт. long jump; предстои ни ~ъг път we have a long way to go; рокля с ~ги ръкави long-sleeved dress; с ~га брада long-bearded; с ~ги крайници long-limbed, long of limb; това палто ми е ~го this coat is too long for me;
2. (за човек) tall, lanky; амер. spindly;
3. (за времетраене) long; sustained, prolonged; батерия с ~ъг живот ел. long-life battery; ~га нота муз. long note; ~га реч long/lengthy speech; ~га сричка фон. long syllable; ~ъг звук, ~га гласна фон. long vowel; от ~ги години for many years; приятели от ~го време friends of long standing; след ~ги разисквания after long/lengthy discussions; (проточен) longspun, long-drawn (out); това е ~га работа it is a long job, this work will take a long time; • ~га коса, къс ум beauty and brains don’t go hand in hand; имам ~ъг език прен. have a sharp/ready/glib tongue; тя е ~га и широка (история) it’s a long story; тя стана ~га и широка things are getting involved.