+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дължина̀ [ ]
ж., -ѝ 1. length; ~а на вълната физ. wave length; ~а на окръжност геом. circumference; ~а на проводник ел. run; геогр. longitude; една ~а за рокля/панталони a dress/trouser length; каква ~а плат е необходимо за …? what length of material is required for …? мерки за ~а measures of length; печеля с една ~а (при конни и гребни състезания) спорт. win by length; по/на ~а lenghtwise, in length, longways, longwise; по цялата ~а на along the whole length of; три метра на ~а three metres in length, three metres long;
2. (за време) length (и фон., муз.); ~а на деня daylight, number of daylight hours.