+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дълбина̀ [ ]
ж., -ѝ 1. (дълбочина) depth; gulf; в ~ите на морето deep in the sea;
2. (недра) womb, bosom; в ~ите на душата deep down in o.’s heart, deep down inside, in o.’s heart of hearts, in o.’s innermost self; ~ите на сърцето the secret recesses of the heart; от ~ите на душата from the bottom of o.’s heart.