+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ду̀пка [ ]
ж., -и 1. hole; изкопавам ~а dig a hole/pit; (яма) hole, pit; (в път) (pot-)hole; пробивам/правя ~а (make a) hole, cut/bore a hole; perforate, punch; пътят е целият в ~и the road is full of pot-holes; (от граната) shell-hole; (от куршум) bullet-hole; (за чеп) knot-hole; (на ключ) keyhole; (за монети в автомат) slot; (от която изтича нещо) hole, leak; (от перфоратор, кондукторски клещи и пр.) perforation; (за връзка на обувка) eyelet;
2. (падина) hollow;
3. (кухина) hollow, cavity; (в зъб) cavity;
4. (пролука) gap; (отвърстие) opening; ~и за запълване gaps to be filled/stopped;
5. (на флейта и пр.) (finger-)hole, ventage;
6. (шупла) pore, hole; (в отливка) knot, hole;
7. (леговище) hole, den, lair, (на заек, лисица) burrow; изкопавам ~а (за заек и пр.) burrow (a hole); меча ~а den/lair of a bear; миша ~а mouse-hole;
8. (скъсано място) hole, tear; палтото има ~а на лактите the coat is out at elbows;
9. (малко бедно жилище) hovel, den; (за кино или театър) англ., разг. fleapit;
10. (затвор) den, clink, jug, pen; • вкарвам някого в миша ~а corner s.o., put s.o. in a tight spot; до ~а to the max; миша ~а прен. mouse-hole; последната/седмата/деветата ~а на кавала a mere nobody; a second fiddle; скривам в миша ~а put in a secret place; черна ~а астр. black hole, collapsar.