+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дру̀жен [ ]
прил., -на, -но, -ни (единен, съгласен) united, harmonious; ~ен смях general laughter; ~на песен spontaneous song; ~на работа teamwork; ~ни усилия joint/concerted/united efforts, allied endeavours; (в който участват всички) general; ~но семейство united family; (съгласуван, за усилия и пр.) joint, concerted, united, combined; конгресът завърши с ~на песен the Congress ended with everyone joining in a song.