+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дрѝпа [ ]
ж., rag, tatter; облечен в ~и ragged, tattered, in rags/tatters; роклята ми прилича на ~а my dress looks like a rag; целият в ~и all in rags and tatters; чувствам се като ~а I feel like a rag; • налягай си ~ите lie low, keep quiet/mum; be more modest, take in sail.