+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
допустѝм [ ]
сег. страд. прич. admissible, permissible; warrantable; allowable; като прил.: ~ брак percentage of rejects allowed; ~а норма permitted level; (при замърсяване на околната среда) safe norm; като същ. ср., само ед. обикн. членувано: неговото държане надминава границите на ~ото his behaviour is impossible; това надминава границите на ~ото this is beyond all bounds, this is inadmissible; • ~о е it is possible; трудно ~о е it is highly improbable, it is most unlikely.