+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
домакѝня [ ]
ж., -и 1. mistress, lady (of the house); matron;
2. (собственица) proprietress;
3. (която гледа къщата) housewife, housekeeper, housemaker; добра/лоша ~я good/poor housekeeper;
4. (която приема гости) hostess; изпълнявам задълженията на ~я do the honours (of the house); изпълнявам ролята на ~я play hostess (to);
5. (в учреждение) stewardess, manageress.