+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
до̀за [ ]
ж., dose; разг. fix (и за наркотик); (течно лекарство) draught; прен. amount, portion, share; (за грамофон) cartridge; в това има известна ~а истина there is some truth in it; много голяма/силна ~а overdose; на ~и in doses; недостатъчна ~а underdose; • конска ~а horse-drench.