+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дѝря [ ]
ж., -и 1. trace, track, trail; (от човек) footprint, footmark, footstep; (от животно) track, trail, scent; (от колело) (wheel-)track; (от кораб) track, wake; водна ~я backwash; вървя по ~ите на follow in the tracks of; follow close behind, track (s.o.); ~я на диво животно spoor; загубвам ~ите на lose tracks/the trail; прен. lose sight/track of; кучетата вървят по ясна ~я the pack is in full cry; кървава/огнена ~я a trail of blood/fire; отклонявам някого от ~ите си put s.o. off o.’s tracks, (за животно) put off the scent; по ~ите съм на be on the track of; полицията е по ~ите му the police are on to him/are on his tracks; попадам на ~ите на get on the track of, come upon the tracks of; пресни ~и (от животно) fresh tracks, hot scent/trail; скривам ~ите си cover o.’s traces, cover up o.’s tracks; throw (s.o.) off the scent/track;
2. (белег, знак) sign, mark, vestige, trace; ни ~я not a vestige (от of).
гл., мин. св. деят. прич. дѝрил разг. (по съдебен ред) claim; look for, search for, seek.