+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дѐйствие [ ]
ср., -я 1. action, operation; в ~е in action; влизам в ~е come into operation; военни/бойни ~я hostilities, (military) operations; начин на ~е working; незаконни ~я illegal action; прекратявам ~е put out of action; пускам в ~е set/put into operation; bring/call into play; пълна свобода на ~е free hand; свобода на ~е freedom of action;
2. (на механизъм) operation, work;
3. (въздействие, влияние) effect, influence; (на лекарство) effect, efficacy; топлинно ~е физ. calorific effect;
4. (постъпка) act, action, deed;
5. лит., театр. (част от пиеса) act; (това, което става) action; ~ето се мести the action shifts; ~ето се развива в … the scene is laid/the action takes place in …;
6. мат. operation, process; • четирите аритметични ~я the four rules of arithmetic.