+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дво̀ен [ ]
прил., -йна, -йно, -йни double; техн. duplex; бот. twin, geminate; астр. binary; (за конец) two-ply; в ~ен размер double the amount; ~ен аршин double standard; ~ен освободител dual liberator; ~ен скул спорт. double scull; ~йна брада double-chin; ~йна жп линия double-track railway; ~йна книжка (на списание) combined issue; ~йна служба/функция dual function; ~йна цев double barrel; ~йна цел twin aims; ~йни легла twin beds; ~йни прозорци double windows; ~йно допълнение език. dual object; ~йно дъно false bottom; ~йно поданство dual nationality; ~йно счетоводство book-keeping by double entry; играя ~йна игра double-cross; с ~ен дикиш диал. double sewn; с ~йна сила with redoubled force; с ~йно предназначение/с ~ен режим на работа double-duty.