+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
да̀нък [ ]
м., -ци, (два) да̀нъка tax, duty; (общински) rate; вземам ~к от exact a tax from; глобален ~к икон. lump sum tax; Акциз” excise duty; ~к върху луксозни предмети luxury tax; ~к върху оборота turnover tax; ~к върху общия доход income tax; ~к върху превозните средства duty on vehicles; ~к върху свръхпечалбите excess profits tax; Дарение” capital transfer tax; амер. gift tax; Добавена стойност” value added tax, съкр. VAT; Наследство” death-duty; estate duty; legacy-duty; Печалба” corporation tax; Сгради” inhabited house duty; ~ци и налози taxation; избягване на ~ци (в рамките на закона) tax avoidance; налагам ~к impose/levy/assess a tax (на on); намалявам ~ците reduce taxation; необложен с ~к untaxed; облагам с ~к lay under taxation; облагане с ~к taxation, taxing; освободен от ~к (за предмет) free of tax, tax free; (за човек) exempt from taxation; освободен от ~ци tax-exempt/-free; остарели ~ци tax-arrears; поголовен ~к poll tax; поземлен ~к land-tax; прогресивен ~к graded/graduated tax; пряк/косвен ~к direct/indirect tax; тежки ~ци heavy taxation; укриване на ~ци tax evasion.