+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
гръб гърбъ̀т [ ]
= гръб м., гърбовѐ, (два) гъ̀рба back; воен. rear; вземам на ~ take up on o.’s back.; (на чуш) give s.o. a pickaback; виждам гърба на see the last of; говоря зад гърба на talk behind s.o.’s back; ~ на книга back of a book, spine; ~ с ~ back to back; гърбът му носи he has a broad back; да ти видя гърба! beat it! scram! живея на гърба на sponge on, be a parasite on; hang on s.o.’s coat-tail; живея на чужд ~ sponge, live on the toil of others; зад гърба на behind s.o.’s back; извинете, че съм с ~ към Вас excuse my back; изпитвам на гърба си learn to o.’s cost; изпитал съм го на гърба си know from bitter experience; have been through it o.s.; на гърба on the/o.’s back, (на чуш) pickaback; на гърба на прен. on the shoulders of; нанасям удар в гърба прен. stab in the back; нападам в ~ take/attack in the rear; не падам на гърба си always fall (like a cat) on o.’s feet; stick to o.’s guns; not take things lying down; нося на ~/на гърба си carry on o.’s back; нямам какво да сложа на гърба си not have a rag to o.’s back; обръщам ~ на някого turn o.’s back on s.o.; give s.o. the cold-shoulder, cold-shoulder s.o.; send s.o. to Coventry; обръщам се с ~ към turn o.’s back to; падам на гърба си fall on o.’s back; пазя гърба си watch o.’s back, cover o.’s back; пиша на гърба на (документ) endorse; подпирам с гърба си set o.’s back against; превивам ~ bend o.’s neck (пред to); с ~ към with o.’s back to; с гърба напред back to front; сна ~ with … on o.’s back; сърби го гърбът he carries a chip on his shoulder.