+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
грѐбен [ ]
прил., -на, -но, -ни rowing (attr.); ~ен спорт rowing; ~на вилка rowlock; ~на лодка rowboat; ~но колело paddle-wheel; ~но състезание boat race, rowing-match.
м., -и, (два) грѐбена 1. (hair-)comb; (чесало) curry-comb; (за разчесване на лен) hackle;
2. (на птица) comb, crest; алвеоларен ~ анат. alveolar arch; ~ на петел cock’s comb; (израстък у птици) caruncle;
3. (на вълна̀) crest; (на планина) ridge.