+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
гордѐя се [ ]
= гордѐя (възвр.) гл., мин. св. деят. прич. гордя̀л (се) be proud (с of), take (a) pride (с in), feel pride (с at, in), pride/pique o.s. (с on); glory (с in); (държа се гордо) show pride; carry o.’s head high; ~ се много take (a) great pride (с in); мога да се ~ с have to o.’s credit; не е нещо, с което да се гордее човек it’s nothing to be proud of.