+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
гво̀здей [ ]
м., -и, (два) гво̀здея 1. nail, (с голяма глава) dog-spike, stud, (малък, с голяма глава) tack; врата, украсена с ковани ~и iron-studded door; ~й с делтообразно острие chisel-pointed nail; ~й с широка глава stub nail; забивам ~й drive in a nail; зачуквам с ~и nail (на to); обувки с ~и nailed boots; тапицерски ~й coat nail; щампован ~й pressed/stamped nail;
2. прен. (най-вълнуващата и пр. част) high spot/point.