+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въ̀тре [ ]
предл. in, inside, within; (на закрито) indoors; ~ в, ~ в границите на within; • ~ (в затвора) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler (загазил) in the soup; ~ съм (загазил съм) be in for it; ~ съм с … (дадена сума) be in for …, be … out of pocket; ~ съм с две (и пр.) взятки карти be two (etc.) down.