+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въздържа̀ [ ]
= въздъ̀ржам гл. restrain, hold back, check; curb, repress;

~ се abstain, refrain (от from); forbear (от from с ger./to c inf.), desist (от from c ger.); ~ се да взема решение suspend o.’s judgement; ~ се да изкажа мнението си reserve judgement; ~ се от гласуване abstain from voting; ~ се от коментар withhold comment; forbear from comment/to comment; ~ се от ядене на месо/от пиене abstain from meat/from drinking; той не можа да се въздържи да не се засмее he could not refrain from smiling, he could not help smiling; трима членове на съвета се въздържаха от гласуване there were three abstentions in the council.