+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
възвъ̀рна [ ]
= възвръ̀щам гл. return, give back; (на служба и пр.) reinstate; ~ доброто настроение на restore s.o. to good humour; ~ доброто си име regain o.’s good reputation; ~ към живот restore to life;

~ си recover, regain, retrieve; (нещо отнето; и прен.) recapture; ~ си насилствено (имущество) юр. rescue; зрението му се възвърна his eyesight was restored.