+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въ̀глища [ ]
само мн. минер. coal, coals; антрацитни ~ anthracite coal; брикетни ~ moulded coal; ~ за отопление house coal; дървени ~ charcoal; каменни ~ coal; кафяви ~ brown/bituminous coal, lignite; наука за ~та anthracography; нискокалорични fault coal; обогатени ~ cleaned coal; правя дървени ~ burn charcoal; слоести ~ laminated coal; сортирани ~ graded coal.