+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
впѝша [ ]
= впѝсвам гл.
1. enter (в in); ~ име в списък enter a name on a list; (в избирателен списък) register; (в конституция) write (в into); (в счетоводна книга) post; ~ в сметката charge on the bill; (в документ) ~ нарушение в шофьорска книжка endorse a driving licence; ~ със задна дата backdate;
2. (вмъквам, прибавям) insert, add;
3. мат. inscribe.