Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -ѝ war; (воюване) warfare; водя ~а make/wage war (с on, against); ~а на живот и смърт war to the knife; ~а на изтощение war of attrition; ~а на нерви war of nerves; ~а по море naval war, sea war; във ~а съм be at war (с with); въздушна ~а air/aerial warfare; гражданска ~а civil war; започвам ~а go to war, take the field; избухване на ~а outbreak of war; истинска (не студена) shooting/hot war; междуособна ~а internecine war; обявявам ~а на declare war on; окопна ~а trench warfare; освободителна ~а war of liberation; отечествена ~а Patriotic War; партизанска ~а partisan/guerrilla warfare; подвижна/маневрена ~а war of movement, mobile warfare; позиционна ~а stationary warfare; пренасям ~ата на противникова територия carry the war into the enemy’s country/camp; Първата световна ~а истор. the First World War; амер. World War I; спомени от ~ата war reminiscences; състояние на ~а state of war; студена ~а cold war; хвърлям страна във ~а precipitate a country into a war; химическа ~а chemical warfare.