+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вло̀жа [ ]
= вла̀гам гл.
1. put in/into; (пари в банка) deposit; (в индустрия и пр.) invest; (пари неприходоносно) sink;
2. прен.: ~ различно/ново съдържание в нещо give/impart a new meaning/content to s.th.; ~ труда си put in work; ~ умение в работата work skilfully; не ~ нищо put in nothing of o.’s own, put no heart in o.’s work; не ~ нищо лошо в това mean no harm; не знам какво влагаш в това I don’t know what you mean by that.