+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вла̀ча [ ]
гл., мин. св. деят. прич. вла̀чил 1. (тегля) drag, pull, trail, draw, (с усилие) haul, tug (s.th. along); lug about/along; (мрежа) trawl; (шлеп ­ за влекач) tow, have in tow; ~ краката си shuffle/scuff o.’s feet, shuffle with o.’s feet, shuffle along, walk with a shuffle;
2. (за река) carry (s.th.) along; (нещо към брега, за вълна) wash ashore;
3. разг. (мъкна някого някъде) take/trail (s.o.) about; всеки ден ми влачат гости they keep bringing guests;
4. разг. (протакам, отлагам) let (a matter) drag on;
5. (разчепквам) card, comb, pick;

~ се 1. (за влечуго) crawl, creep; (за човек) creep, crawl, trail, drag along, straggle; (за рокля и пр. по земята, из калта) draggle, trail (on the ground); (за мъгла) creep (along); (за човек ­ изоставам) lag/trail behind, draggle (at the heels of); ~ се на опашката be at the tail-end;
2. (едва вървя, мъкна се) trudge, tail/trail/lollop along; drag o.s. along;
3. прен. (за време) drag (on); wear away, wear on;
4. разг. (мъкна се подир някого) tag behind; dangle/trail along after s.o.; go about (с някого with s.o.); (увлякъл съм се по) run after (s.o.); ~ се по петите на някого tag at s.o.’s heels; (ходя постоянно някъде) haunt, frequent; hang about; той все се влачи по кръчмите he’s a public house loafer/амер. a bar lounger;
5. (за гъста течност) string; ~ след себе си (свързан съм с) entail; cause; влече наказание be punishable; едно нещастие влече след себе си друго (o.’s) misfortunes never come singly; • ~ вериги прен. be in (hopeless) bondage; bend under the yoke; ~ жалко съществуване drag on/out a wretched life, drag on a miserable/dismal existence.