+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
владѐние [ ]
ср., holding; (притежание) possession, proprietorship, ownership; (недвижим имот, имение) estate, possession; юр. demesne; акт за ~е writ of possession; безусловно ~е юр. fee simple; бивам въведен във ~е юр. be seized (на of); встъпвам във ~е (на) take/assume possession (of); въвеждам във ~е bring within o.’s power/occupancy; ~е на имот (влизане във ~) accession to an estate; ~е без право на прехвърляне юр. mortmain; разг. dead hand; колониални ~я colonial possessions; неограничено ~е freehold (estate); неправомерно ~е adverse possession; общо ~е tenancy in common, communal tenure; условия за ползване от ~е tenure.