Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., holding; (притежание) possession, proprietorship, ownership; (недвижим имот, имение) estate, possession; юр. demesne; акт за ~е writ of possession; безусловно ~е юр. fee simple; бивам въведен във ~е юр. be seized (на of); встъпвам във ~е (на) take/assume possession (of); въвеждам във ~е bring within o.’s power/occupancy; ~е на имот (влизане във ~) accession to an estate; ~е без право на прехвърляне юр. mortmain; разг. dead hand; колониални ~я colonial possessions; неограничено ~е freehold (estate); неправомерно ~е adverse possession; общо ~е tenancy in common, communal tenure; условия за ползване от ~е tenure.