+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вия [ ]
гл., мин. св. деят. прич. вил (метал, дърво) curve, bend; (въже) twist, wind, twine; (прежда на кълбо) wind; ~ гнездо make/build a nest, зоол. nidificate; ~ венец wreathe/plait/weave a garland;

~ се wind (и за хоро) sway, bend; (за лоза и пр.) coil, creep; entwine, intwine; (за къдрица) curl; (за дим, па̀ри) curl, wind, wreathe; (за път, река) wind; (за път и пр.) weave; meander (обикн. за река); (за червей, змия) wriggle, twist o.s., writhe; (за самолет) circle; (за орел) hover, wheel; • вие ми се свят feel dizzy/giddy, o.’s head swims/reels, o.’s brain/head whirls.


гл., мин. св. деят. прич. вил (за вълк, куче) wail, howl; whine; (за куче, котка) yowl, yawl; (за човек) wail.