+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
висш [ ]
прил. high; supreme; extreme; paramount; (за съдия, общество) high; (за математика, животни) higher; (за образование) higher; (за длъжност, чин, съд) superior; ~ институт за … higher institute of …; ~ служител high/high-ranking/senior official; ~е благо supreme good; ~е общество high/swell society; high life, smart set; ~е учебно заведение (ВУЗ) institution of higher education, university; ~и (държавни) чиновници great officers of state; най-~ sovereign, supreme; хора от ~ето общество society people; отнасям се до по-~а инстанция refer to higher authority; • във/до ~а степен in the highest degree; eminently.