+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
висо̀к [ ]
прил.
1. high; (за човек) tall; (за планина и пр.) high, поет. lofty, towering; (издигнат, построен високо, за път, железница) elevated; (за чело) high; (за яка) stand-up; ~а местност highlands; ~а топка (при тенис) lob; ~о строителство high-rise building; изпращам ~а топка lob; по-~ съм от някого с една глава be taller than s.o. by a head, top s.o. by a head;
2. (за глас, тон) high, high-pitched; (за говор, смях) loud; (за нота) high; на ~ глас in a loud voice;
3. (значителен, голям ­ за добиви, температура, напрежение, цени) high; (ценен, виден, важен) high, eminent, distinguished, elevated; (за призвание, цел) noble, lofty; (възвишен, за стил) elevated, lofty, noble; неодобр. pompous; (за цена и пр.) unreasonable; (от най-високо качество) super, superfine; произведение с ~и качества an excellent work, a work of great/sterling merit; • ~а пещ техн. blast furnace; Високата порта истор. the Sublime Porte; във ~а степен to a high/great degree; имам ~о мнение за think highly of; hold/have a high opinion of; съвещание на най-~о равнище summit conference, top-level conference.