+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
верѝга [ ]
ж., -и 1. chain; (за теглене) tow(ing)-line;
2. само мн. (окови) chains, fetters, shackles; оковавам във ~и fetter, enchain, bind with chains/fetters; put into chains; освобождавам от ~и unchain; счупвам ~ите escape from bondage, burst o.’s fetters/chains;
3. (низ, редица от свързани неща) chain; ~а от магазини multiple; (планинска) mountain chain, range of mountains; (от събития) catena, pl. catenae;
4. техн. linkwork; ~а под напрежение alive circuit; затворена електрическа/магнитна ~а ел. loop; поляризационна ~а bias circuit; правя затворена ~а loop; прекъсната ~а broken circuit; ролкова ~а roller chain; самонастройваща се ~а adaptive circuit; токова ~а electric circuit;
5. воен. line.